Υπηρεσίες στην Ναυτιλία

Η προσφορά ύψιστου επιπέδου, αξιόπιστων, διεθνώς διαπιστευμένων και ελκυστικού κόστους επαγγελματικών υπηρεσιών ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου στην ποντοπόρο ναυτιλία, διεθνώς, βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της NAIAS LABS.