ΒΑΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Συνήθως παράγονται ως παραπροϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου, περιέχουν μίγματα μεγαλομοριακών υδρογονανθράκων, καθώς και αυξημένη συγκέντρωση άλλων στοιχείων του αρχικού αργού πετρελαίου, όπως το θείο.

Αποτελούσαν βασικά καύσιμα για τη ποντοπόρο ναυτιλία και τη βιομηχανία. Νέοι κανονισμοί προστασίας του περιβάλλοντος περιορίζουν τη χρήση τους.

Λόγω της σύνθεσης τους, ο σημαντικός και ουσιαστικός ποιοτικός έλεγχος των βαρέων καυσίμων, είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση της ομαλής χρήσης τους.

Η NAIAS LABS με συσσωρευμένη εμπειρία, 30 και πλέον ετών στον ποιοτικό έλεγχο των βαρέωv καυσίμων, εξυπηρετεί μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης NAFUEL τον έλεγχο ναυτιλιακών καυσίμων αλλά και τον ποιοτικό έλεγχο φορτίων καυσίμων, τα οποία διακινούνται στη διεθνή αγορά.

1587827479-oil-gas-power-plant