ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Τα λιπαντικά και τα υδραυλικά έλαια των αεροσκαφών λειτουργούν κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες και χαρακτηρίζονται από διαφοροποιήσεις στην χημική τους σύνθεση, σε σχέση με τα κοινά λιπαντικά και τα υδραυλικά έλαια.

Η NAIAS έχει συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο των λιπαντικών και υδραυλικών ελαίων της αεροπορίας λαμβάνοντας υπ’όψιν τις εξειδικευμένες οδηγίες της αεροπορικής βιομηχανίας.