ΥΓΡΑ ΣΕΝΤΙΝΩΝ

Το πρόγραμμα NABILGE της NAIAS LABS στοχεύει στην παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων απορριπτόμενων υγρών σεντίνας πλοίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του VGP/2013 και της MARPOL. Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι διαθέσιμα εκτός από την έντυπη μορφή στο ιδιαίτερο πεδίο του πελάτη/χρήστη, στην ψηφιακή βάση δεδομένων της NAIAS LABS.