ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

Το πρόγραμμα NADRIN προσφέρεται διεθνώς από την NAIAS LABS για τον αξιόπιστο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού εντός των ποντοπόρων πλοίων. Είναι απόλυτα σύμφωνο με τις αντίστοιχες απαιτήσεις και τις οδηγίες του WHO και εφαρμόζει διαπιστευμένες, κατά ISO, μεθόδους μέτρησης.
Επιπλέον, το πρόγραμμα NADRIN προσφέρεται με την μορφή αυτόνομων kit τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία αναλώσιμα, πλήρης οδηγίες προς το πλήρωμα και μεταφορά των δειγμάτων προς τον έλεγχο μέσω του διεθνούς δικτύου της NAIAS LABS σε συνεργασία με την DHL.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι διαθέσιμα εκτός από την έντυπη μορφή στο ιδιαίτερο πεδίο του πελάτη/χρήστη, στην ψηφιακή βάση δεδομένων της NAIAS LABS.