ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η πλήρης συμμόρφωση της ναυτιλίας και της βιομηχανίας με τους στόχους περιορισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οδηγεί σταδιακά στην αντικατάσταση των κλασσικών καυσίμων άνθρακα από καύσιμα άλλου τύπου, τα εναλλακτικά καύσιμα. Η αμμωνία, το υδρογόνο, η αλκοόλη και το πράσινο LNG είναι μεταξύ των νέων, υποψηφίων επιλογών καυσίμου.

Η NAIAS LABS συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις και τους προβληματισμούς που σχετίζονται με την ένταξη των εναλλακτικών καυσίμων στην Ναυτιλία και τη Βιομηχανία. Έχει δημιουργήσει τη δική της ομάδα μελέτης αποτελούμενη από εξαιρετικής εξειδίκευσης μηχανικούς και χημικούς, οι οποίοι εξετάζουν τα θέματα που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τον ποιοτικό και τον ποσοτικό έλεγχο των εναλλακτικών καυσίμων καθώς και την επικοινωνία με τους πελάτες την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους.