ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Με σημαντική παρουσία στον έλεγχο των μεταχειρισμένων λιπαντικών στην βιομηχανία, η NAIAS έχει αναπτύξει εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις στην αξιολόγηση των πληροφοριών που μεταφέρουν τα μεταχειρισμένα λιπαντικά για την λειτουργία των μηχανών που εξυπηρετούν.
Η δυνατότητες της NAIAS επεκτείνονται και σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς τομείς όπως τα λιπαντικά ψυκτικών μηχανών, ανεμογεννητριών κλπ.