30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Διαπιστευμένες υπηρεσίες εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας, επιθεωρήσεων και περιβαλλοντικών ελέγχων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαπιστευμένες υπηρεσίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας επιθεωρήσεων και περιβαλλοντικών ελέγχων στη βιομηχανία.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ένα αξιόπιστο δίκτυο παροχής των υπηρεσιών μας διεθνώς, υποστηρίζεται σε επιλεγμένα σημεία εξυπηρέτησης.