Σχετικά με εμάς

H ΝΑΪΑΣ (NAIAS LABS) είναι μία ιδιωτική εταιρεία ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου καυσίμων, λιπαντικών και περιβαλλοντικών δειγμάτων, με έδρα τον Πειραιά. Εξυπηρετεί αξιόπιστα τη διεθνή ναυτιλία και βιομηχανία τα τελευταία 30 έτη. Οι υπηρεσίες της ΝΑΪΑΣ είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 17025, ISO 18001, ISO 1400 από τα American Bureau of Shipping LABS και BUREAU VERITAS, καθώς και οι επιθεωρητές της είναι πιστοποιημένοι από το IFIA (International Federation of Inspection Agencies).

Η ΝΑΪΑΣ προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, στελεχωμένη από υπεύθυνους επαγγελματίες με άριστη γνώση των πεδίων ενασχόλησης τους και με ευρύτερη εμπειρία. Η εταιρεία λειτουργεί σε ψηφιοποιημένη πλατφόρμα, υποστηριζόμενη από το δικό της τμήμα Τεχνολογίας & Πληροφορικής, προσφέροντας τη δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας και κοινοποίησης αποτελεσμάτων στους πελάτες της, μέσω των προσωπικών τους πεδίων στη βάση δεδομένων της ΝΑΪΑΣ.

Προσφέρει υπηρεσίες σε περισσότερα από 1800 ποντοπόρα πλοία με άνω των 1000000 αναλυτικών αποτελεσμάτων ανά έτος. Οι επιθεωρητές της ΝΑΪΑΣ στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, προσφέρουν τη δυνατότητα επιθεωρήσεων, επιβιβαζόμενοι και σε ποντοπόρα πλοία, εφόσον είναι αναγκαίο.

Οι επιθεωρητές της ΝΑΪΑΣ προσφέρουν καθημερινά, στα πλαίσια σύμβασης, επιθεωρήσεις φορτίων πλοίων σε τρία (3) από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ελλάδας, καθώς και στη ΔΕΗ, καταγράφοντας άνω των 1000 επιθεωρήσεων ανά έτος.

in scientific and technical competence Leader