ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Το πρόγραμμα της NAIAS LABS εστιάζει στην παρακολούθηση της ποιότητας των απορριπτόμενων στη θάλασσα, επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, από πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το πρόγραμμα NATEA προσφέρεται στη μορφή εξειδικευμένων kit τα οποία περιέχουν όλα τα απαιτούμενα, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές αναλώσιμα, τη μεταφορά των δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο, μέσω του διεθνούς δικτύου της NAIAS LABS σε συνεργασία με την DHL. Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι διαθέσιμα εκτός από την έντυπη μορφή στο ιδιαίτερο πεδίο του πελάτη/χρήστη, στην ψηφιακή βάση δεδομένων της NAIAS LABS.