ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Τα ελαφρά καύσιμα είναι προϊόντα των διεργασιών απόσταξης του πετρελαίου και περιλαμβάνουν τα κλάσματα με ελαφρύτερους υδρογονάνθρακες, όπως LPG, βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης.

Τα ελαφρά καύσιμα παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και είναι προϊόντα, τα οποία εμπορεύονται διεθνώς σε μεγάλου όγκου φορτία. Ο ποιοτικός τους έλεγχος υπόκειται σε αυστηρά πρωτόκολλα αναλυτικών μετρήσεων, για λόγους διασφάλισης της εμπορικής αξίας του προϊόντος αλλά και της ασφαλούς χρήσης του.

Η NAIAS LABS  έχει συσσωρεύσει ευρύτατη εμπειρία και γνώση στον ποιοτικό έλεγχο ελαφρών καυσίμων, τόσο ως ναυτιλιακών ή βιομηχανικών καυσίμων, όσο και ως φορτίων εμπορίας στη διεθνή αγορά.

Οι υπηρεσίες ελέγχου της NAIAS LABS στη μεταφορά καυσίμου, προσφέρονται μέσω του ευρύτερου προγράμματος ελέγχου NAFUEL.