ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΩΝ

Τα κυλινδρέλαια αποτελούν αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι των δίχρονων κινητήρων εσωτερικής καύσης όπως πχ. μέγας ισχύος μηχανές ναυτιλίας, μηχανές σταθμών ηλεκτροπαραγωγής κπλ.
Η συστηματική ανάλυση των υπολειμματικών διασταλάξεων (scrape down) των μεγάλων δίχρονων μηχανών αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για την υγεία και την απόδοση της μηχανής. Επίσης ο σωστός ρυθμός τροφοδοσίας των κυλινδρελαίων (feeding rate) επηρεάζει καταλυτικά την διάρκεια ζωής των μερών της μηχανής.
Η NAIAS έχει μακρά εμπειρία και ουσιαστική γνώση στα θέματα διαχείρισης των κυλινδρελαίων μέσω της χημικής ανάλυσης των υπολειμμάτων καύσης των μεγάλων δίχρονων μηχανών.
Προσφέρει δύο εξειδικευμένα πρωτόκολλα ελέγχου (C.O.D.A και SWEEP TEST) τα οποία είναι συμβατά με τις οδηγίες των μεγάλων κατασκευαστών δίχρονων μηχανών όπως MAN, WARTSILA, MITSUBISHI κπλ. Η σωστή χρήση των πρωτοκόλλων υποστηρίζει την αξιόπιστη, οικονομικότερη και μακρόχρονη λειτουργικότητα των μηχανών, δίδοντας υψηλής τεχνικής αξίας πληροφορίες στους χειριστές τους. Τα πρωτόκολλα της NAIAS είναι πλήρως αυτόνομα από αναλώσιμες δειγματοληψίες και διαδικασίες μεταφοράς διεθνώς.