ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Τα αεροπορικά καύσιμα είναι κυρίως μίγματα υδρογονανθράκων με χαρακτηριστικά κατάλληλα για λειτουργία στις συνθήκες περιβάλλοντος των αεροπορικών κινητήρων. Η κηροζίνη αποτελεί σύνηθες καύσιμο στροβιλοκινητήρων. Τα βιοκαύσιμα διαμορφώνουν μια νέα προσέγγιση αεροπορικών καυσίμων, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού της κλιματικής αλλαγής.

Τα χαρακτηριστικά των αεροπορικών καυσίμων, για λόγους ασφάλειας πτήσεων, ρυθμίζονται αυστηρά ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Η NAIAS LABS έχει συσσωρεύσει γνώση, εμπειρία και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον έλεγχο των αεροπορικών καυσίμων και έχει εξυπηρετήσει στον έλεγχο πολιτικών, όσο και στρατιωτικών αεροπορικών καυσίμων διεθνώς.