Έλεγχος Γράσων

Τα γράσα χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν προστασία ενάντια στην τριβή σε κινούμενα μηχανικά μέρη. Η ορθή και έγκαιρη παρακολούθηση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών λίπανσης των χρησιμοποιούμενων γράσων προσφέρει πρόσθετη, ισχυρή προστασία στα κινούμενα μηχανικά μέρη, ως μέρος πρακτικών προληπτικής συντήρησης (preventive maintenance). Το πρόγραμμα NAGREASE της NAIAS LABS προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας.