ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑLLAST WATER ΣΤΟ HOUSTOΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Η ελληνική εταιρεία NAIAS LABS και ο τοπικός της σταθμός στο Houston του  Texas , οργάνωσαν με επιτυχία στο Houston, στις 25 Μαρτίου 2022, ημερίδα με θέμα το Εθνικό (US VGP/2013) και το διεθνές (IMO) κανονιστικό πλαίσιο διαχείρησης του θαλάσσιου έρματος ( Ballast Water).

Την ημερίδα παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Ακτοφυλακής (USCG) από το Houston, Port Arthur, Corpus Cristi , νηογνώμονες και εκπρόσωποι μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι λόγοι και η αναγκαιότητα του ελέγχου της απόρριψης θαλάσσιου έρματος για την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων από επιδρομικά ξενόφερτα είδη, το επιστημονικό υπόβαθρο τών τεχνικών επεξεργασίας και παρακολούθησης καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών.

Έγινε συγκριτική παρουσίαση των ημερομηνιών αναγκαστικής συμμόρφωσης των ποντοπόρων πλοίων με βάση τις απαιτήσεις του ΙΜΟ και του VGP/2013.

Παρουσιάσθηκαν τα υπάρχοντα εργαλεία της NAIAS , τα οποία είναι διαθέσιμα και ήδη χρησιμοποιούνται διεθνώς , με η χωρίς την συνδρομή επιθεωρητών της , από την ναυτιλιακή κοινότητα για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παρακολούθησης της διαχείρησης του έρματος μαζί με παραδείγματα των αντιστοίχων εκθέσεων, συμβατών με τους κανονισμούς.

‘Εγινε σύνοψη της σχετικής διεθνούς εμπειρίας της εταιρείας με αναφορές στα σημεία τα οποία έχουν αναδειχθεί  ως πρακτικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή των κανονισμών. Επίσης  πρόταθηκε από την ΝAIAS η σκέψη για την διερεύνηση της δυνατότητας σταδιακής σύγκλισης των εν ισχύ Εθνικών και Διεθνών κανονιστικών πλαισίων, δεδομένης της σημερινής πολυπλοκότητας, η οποία δυσκολεύει τις προσπάθειες συμμόρφωσης. 

Εκφράσθηκε έντονο ενδιαφέρον από όλους τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο της ημερίδας, με παρεμβάσεις ,συζήτηση και ανάλυση ,με συμμετοχή των αξιωματικών της Ακτοφυλακής, σε συγκεκριμένα  θέματα που έχουν αντιμετωπίσει τα πλοία στις προσπάθειες για συμμόρφωση.

Η εταιρεία δέχθηκε συγχαρτήρια από μέλη τo USCG , του American  Bureau of Shipping (ABS) και συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας μαζί τους.